Company Management

Hoegen Dijkhof heeft uitgebreide ervaring met de volgende management en company services:

 • Het opzetten van entiteiten  Company Management
 • Domiciliering en directiefunctie
 • Administratie
 • Vpb en BTW aangiftes
 • Handelsregisterformaliteiten 

Hoegen Dijkhof heeft uitgebreide ervaring met het ondersteunen van (buitenlandse) bedrijven bij het verkrijgen of opzetten van een Nederlandse vennootschap en het opstarten van hun ondernemingen in of via Nederland. Via ons gelieerde trustkantoor met DNB vergunning:

Arcanum Management & Company Services B.V.

kunnen wij u van dienst zijn in alle bovenstaande aangelegenheden.

Voor wie het opzetten van een nieuwe vennootschap in Europa overweegt, zijn zes factoren van primair belang:

 • een concurrerende kostenstructuur,
 • een aantrekkelijk belastingklimaat,
 • een strategische locatie met goede verbindingen,
 • een goed getrainde, veeltalige en flexibele beroepsbevolking,
 • een internationaal ondernemingsklimaat,
 • een rechtvaardige en voorspelbare wetgeving. 

 


 © 2018. Hoegen Dijkhof | De Lairessestraat 156  | 1075 HL Amsterdam | T +31 20 462 40 70 |
+31 20 462 40 80 | hd@hd-dutchlawyers.com | www.hd-dutchlawyers.com