Second Opinion

Onder het geven van een Legal second opinion verstaat Hoegen Dijkhof het geven van een onafhankelijke beoordeling ten aanzien van een elders lopende zaak. Een Legal second opinion is vooral wenselijk bij twijfels of onzekerheid over de geboden zaakbehandeling en moet worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over uw zaakbehandeling. Een second opinion is geen motie van wantrouwen jegens uw huidige jurist. Het is juist een uitgelezen mogelijkheid om tegen redelijke en vaste kosten een frisse kijk op de zaak te verkrijgen.

Meestal wordt de Legal second opinion alleen bij grote of langdurige twijfel over een zaakbehandeling aangeraden. Ook wanneer de zaak ingrijpende gevolgen heeft of kan hebben, is een Legal second opinion op zijn plaats. Voor, tijdens of na een zaakbehandeling of naar aanleiding van een klacht, u kunt altijd bij ons terecht voor een Second opinion.

 
Heeft u behoefte aan een Legal second opinion? Maak gebruik van ons Second opinion formulier, print het uit, vul het in en stuur het ons toe na ondertekening. Elke second opinion aanvraag is voor ons een uitdaging!  

 © 2023 Hoegen Dijkhof Legal Services B.V. | De Lairessestraat 156 | 1075 HL Amsterdam | T +31 20 462 40 70 |
+31 20 462 40 80 | ac@hd-dutchlawyers.com | www.hd-dutchlawyers.com