Publicaties

Hoegen Dijkhof is in het bezit van een breed scala aan eigen publicaties en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Hieronder treft u daarvan een index aan. Wilt u het desbetreffende artikel ontvangen? Stuurt u ons dan een email (hd@hd-dutchlawyers.com) en wij sturen het u graag toe! 

Rechtsgebied

Titel

Advocatuur

 • The Legal Professions in the Netherlands.
 • Legal Services in Holland.
 • Law firm retention, fee agreements and fee collection practices in the Netherlands.
 • Gefinancierde rechtsbijstand c.q. een toevoeging.
 • Wederom een advocaat in het Witte Huis.
 • Vrije advocaatkeuze.

Algemeen

 • Force Majeure and supervening circumstances, force majeure under Netherlands Law.
 • Some aspects of exporting to the Netherlands.
 • Retention of Title in the Netherlands.
 • Eccesiva onerosita e teoria della presupposizione nel sistema del diritto.

Arbeidsrecht

 • Wijzigingen in huidig ontslagstelsel volgens kabinet noodzakelijk.
 • Wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding hogere inkomens: lawyers’ paradise?
 • De herziene Kantonrechterformule: alweer lawyers’ paradise?
 • Zorgplicht werkgevers.

Belastingrecht

 • Fiscale gevolgen van de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder naar België.
 • Tweerelaties en overdrachtsbelasting, successie-en schenkingsrecht.
 • Law of 17 December 2003 on the supervision of Trust offices.
 • A Dutch BV is still a very attractive International Planning Vehicle.
 • The practical us of BV’s in the Netherlands.
 • Latest important developments in Dutch corporate income tax.
 • Immigrating into Malta.
 • Het nieuwe belastingsysteem: een beknopte evaluatie.
 • Dutch Tax Revision 2001, or the Boxer Rebellion.
 • Changes in Netherlands ruling policy released.
 • WID (Identification Financial Services) – clause in confirmation of instructions.
 • A checklist under the Dutch WID (Law on the identification of clients).
 • New government policies for immigration and relocation to the Netherlands.
 • Nederlandse vennootschapsbelasting 2007 en 2008.
 • Voorgestelde wijzigingen Successiewet.
 • Compensabele verliezen verloren?
 • Kinderalimentatie blijf aftrekbaar.
 • Fiscaal dienstverband wordt gezien als echt dienstverband.
 • The Dutch Foundation.
 • Dutch double taxation treaties and dutch bilateral investment protection treaties: a lucky combination indeed.
 • The Dutch Foundation, with FAQ.
 • Future of Dutch international tax planning
 • Some remarks about the Dutch tax ruling practice , overview, with complete English translations of relevant decrees and of standard APA and ATR contracts

Bestuursrecht

 • Systeem administratiefrechtelijke proceskosten.
 • Overheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak in nationaal en Europeesrechtelijk perspectief.
 • Rust er een beperking op uw toekomstig perceel?
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
 • Strafrechtelijke vervolging van een gemeente.

Consumentenrecht

 • Wet op het Consumenten krediet (“WCK”) niet van toepassing op Dexia overeenkomst.
 • Dutch Consumer Law.
 • Class Actions in Nederland.

Energierecht

 • West European Oil Markets, with Special Reference to Rotterdam - Some Legal and Contractual Aspects.
 • Oil Distribution in the Netherlands, Proceedings of the Cambridge Seminar on Oil & Gas.
 • Dutch Government forces major oil industries to supply independent competitor.
 • Dutch Government uses Antitrust Powers in Oil Dispute.
 • Discrimination towards Retailers - What is their Reaction?

Europees recht

 • Hervormingsverdrag in plaats van Europese grondwet – wat verandert er nu echt?

Fiscaal recht

 • Zorgplicht financieel dienstverleners.

Handelsrecht

 • Oneerlijk handelen wordt nu zwaarder bestraft door hoger boetemaximum.
 • Toetreden tot de Chinese markt?

Incasso’s

 • How to collect a money debt in the Netherlands.
 • Collection of receivables by way of injunction.
 • Aandelenlease-overeenkomst Dexia vernietigbaar in geval van ontbreken tweede handtekening.

Intellectuele eigendom

 • Geen auteursrechtelijke bescherming voor de populaire Fatboy?

Internationaal recht

 • Internationaal bevoegdheidsrecht: rechtsmacht van de Nederlandse rechter in internationale gevallen.
 • International personal injury compensation.
 • Wet conflictenrecht goederenrecht.

 

Onroerend goed

 • IAG real property questionnaire

Procesrecht en Arbitrage

 • Discovery of facts under Dutch trial law.
 • Civil litigation, arbitration and enforcement of foreign judgments and arbitral awards.
 • International jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in the European Union.
 • NMI mediation reglement.
 • Model Mediationovereenkomst.
 • Model vaststellingsovereenkomst.
 • Taking evidence abroad, some remarks on the 1970 convention of taking evidence abroad.
 • The enforcement of foreign judgments in civil matters in the Netherlands.
 • Europese executoriale titel.
 • Doelstellingen van de Richtlijn Mediation.
 • Implementatie van de Richtlijn Mediation.
 • Procederen met DIGID.
 • Some remarks about the coming Netherlands Commercial Court by Hans J. Hoegen Dijkhof. 

Vennootschapsrecht

 • Dutch BV incorporation procedure. 
 • Jordan’s International Corporate Procedures: Chapter the Netherlands.
 • Setting up and acquiring a business in the Netherlands.
 • Characteristics of Categories of shares (Dutch version).
 • Rights and liabilities of company directors and shareholders, aspects of piercing the corporate veil.
 • Business symbols and abbreviations and other business terminology in the Netherlands.
 • Uitspraak Hoge Raad in de ABN AMRO zaken.
 • Statuten of uittreksels uit het Handelsregister: waarop te vertrouwen?
 • Legal Audit.
 • The Dutch Foundation (with emphasis on the Stak Foundation and with FAQ)

 

 © 2022 Hoegen Dijkhof | De Lairessestraat 156 | 1075 HL Amsterdam | T +31 20 462 40 70 |
F +31 20 462 40 80 | ac@hd-dutchlawyers.com | www.hd-dutchlawyers.com