Legal notices

Disclaimer
Hoegen Dijkhof Legal Services B.V., ook wel handelende onder de naam Hoegen Dijkhof Business Lawyers, is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan De Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, Kamer van Koophandel nr. 34191452 . Wij zijn geen advocaten en niet ingeschreven op het Tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onze website is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden. Niets op deze website kan worden beschouwd als het tot stand brengen van een rechtsverhouding tussen de lezer en Hoegen Dijkhof Legal Services B.V., of als het verlenen van advies ten behoeve van enige specifieke zaak. Publicaties worden niet automatisch bijgewerkt en kunnen derhalve verouderd zijn. Onze website bevat links naar andere websites. Hoegen Dijkhof Business Lawyers is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites.


Privacy verklaring
U kunt onze website anoniem bezoeken. Het kan echter voorkomen, dat we uw naam en e-mail- adres nodig hebben. Als u er voor kiest persoonlijke informatie aan ons te geven via het internet, is het onze bedoeling u te laten weten hoe we deze informatie zullen gaan gebruiken. Als u ons aangeeft, dat u niet wilt, dat deze informatie zal worden gebruikt als basis voor een verder contact met u, zullen wij uw wensen respecteren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacy Statement.

Copyright
© 2022 Hoegen Dijkhof Legal Services B.V.  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.